Installatie-instructies voor GartPlan voor Windows

 

 

De installatie bestaat uit 2 deel-installaties:

 

  1. Installatie van Borland Database Engine (BDE)
  2. Installatie van GartPlan

 

BDE is een algemeen database programma, dat door verschillende Windowsprogramma’s gebruikt wordt, o.a. Delphi, Paradox, en de windowsversie van GartPlan. Indien BDE (versie 5.01 of nieuwer) reeds geïnstalleerd is hoeft dit punt niet uitgevoerd te worden. Dit is het geval als een nieuwere versie van één van bovengenoemde programma’s al geïnstalleerd is.

 

In geval van opwaardering van de DOS- naar de Windowsversie van GartPlan moet BDE geïnstalleerd worden, tenzij het al geïnstalleerd is met een ander programma op dezelfde computer. Bij toekomstige opwaardering van GartPlan is het niet nodig BDE opnieuw te installeren.

 

Bij installeren van het programma moet U de volgende programmas van de CD-Rom installeren of van internet downloaden:

 

  1. BDESetup.Exe
  2. GPSetup.Exe

 

 

 

Het programma starten

 

Na installatie kunt u het programma starten door op de GartPlan-snelkoppeling op het bureaublad te klikken. De snelkoppeling wordt automatisch aangemaakt door het installatieprogramma.

 

Na het opstarten verschijnt het Registratie-venster. Registratie is noodzakelijk teneinde een volledig programma te verkrijgen, zie Programma registratie.

Is het programma niet geregistreerd dan kunt u de Demo-versie, met beperkte functionaliteit, uitproberen door op de [OK]-knop te klikken.


Single gebruiker

 

Bij installatie van een singel user versie dienen zowel BDE als GartPlan geïnstalleerd te worden op dezelfde alleenstaande computer, of werkstation als er sprake is van een netwerk.

 

Datamappen (Database, Archief en Export) kunnen overal in het netwerk, op een willekeurige computer, aangemaakt worden.

 

 

 

Meerdere gebruikers

 

In tegenstelling tot andere programma’s, maarkt GartPlan geen gebruik van UNC-paden.In plaats daarvan wordt het met vaste paden geinstalleerd, en de volgende beschreijving geeft aan hoe het in een netwerk geinstalleerd moet worden:

 

1.   Maak een gedeelde map op de server, tenzij er al één is bijv. ’public’ of ’programs’ en maak deze map zichtbaar op de rest van het netwerk.  De verschillende werkstations (d.w.z. de gebruikers) moeten minimaal  in staat zijn files te creëren en te verwijderen in de gedeelde map.

2.   Op ieder werkstation wordt de gedeelde map aan de server gekoppeld als een drive, bijv. F.

3.   Installeer BDE (BDESetup.Exe) lokaal op ieder werkstation.

4.   Volg het installatieprogramma voor GartPlan (GPSetup.Exe) vanaf een werkstation en installeer GartPlan op het verbonden schijfstation op de server (bijv. F).

5.   Creëer een snelkoppeling naar het geïnstalleerde programma op de andere werkstations.

 

Datamappen (Database, Archief en Export) kunnen overal in het netwerk, op een willekeurige computer, aangemaakt worden maar worden normaal op de server geplaatst.

 

Het BDE-installatieprogramma is bedoeld voor een lokale installatie van BDE op ieder werkstation. Gedeelde installatie van BDE op de server is niet aan te raden, dit vereist specialistische kennis van de BDE configuratie. Tevens is deze oplossing niet inbegrepen bij onze normale support.

 

Het is mogelijk GartPlan lokaal op ieder werkstation te installeren in plaats van op de server. Dit is niet aan te raden aangezien het extra ’onderhoud’ op de afzonderlijke werkstations vereist in geval van toekomstige opgradering.

 

 

 

Zie ook:

Netwerk instellingen

Paradox instellingen


Demo-data

 

Het installatieprogramma  bewaart een kopie van Demo-data  in de bestandsmap (archiefmap) , deze data kunt u benutten als ’oefening’ bij het leren gebruiken van het programma.

 

De archiefmap is een submap in de programmamap (bijv. C:\Gartplan\Arkiv).

 

Na het opstarten van het programma kan de Demo-data zowel in de Demo-versie worden ingelezen als in de Geregistreerde versie.

 

Inlezen geschiedt via menu:

Algemeen / Backup maken / Kopieren vanaf archief

 

Nadat u zelf voor de eerste keer een bestand heeft gecreëerd in menu:

Algemeen / Backup maken / Kopieren naar archief

Kunt u de Demo-data niet meer inlezen.

 

Indien u de Demo-data heeft ingelezen is het belangrijk deze data te verwijderen voordat u uw eigen data gaat invoeren,

aangezien u riskeert uw eigen data met Demo-data te vermengen.

 

Verwijderen van data geschiedt in menu:

Algemeen / Data bestanden / Verwijder bestaande data

 

 

 

Gebruiksaanwijzing

 

De gebruiksaanwijzing wordt bij installatie opgeslagen in de programmamap, de gebruiksaanwijzing is opgeslagen in file C.\GartPlan\GP_NL.Rtf. De Aanwijzing kan worden ingelezen in Word of WordPerfect en van daaruit uitgeprint worden.

 

De gebruiksaanwijzing kan worden gelezen in menu:

Help / Handleiding