GartPlan produkt-versioner

 

GartPlan findes i 3 versioner: Basis, Standard og Maxi.

 

Versionerne opfylder i forskellig grad GartPlan’s overordnede mål, som er

 

·   at sikre en optimal udnyttelse af gartneriets produktionsareal og arbejdskraft

·   at fremstille et samlet driftsbudget samt foretage en analyse af rentabiliteten af de enkelte produkter i gartneriet

·   at levere den nødvendige information til realisering og styring af produktionen

 

GartPlan Basis: Versionen er primært udviklet til brugere, der i forbindelse med udarbejdelse af produktionsplaner ønsker et nemt og effektivt værktøj til Areal-, Time- og Salgs-planlægning, men ikke har behov for økonomiske analyser og budgetter.

Programmet er en forenklet udgave af GartPlan Standard, og ved eventuel senere opgradering til Standard- eller Maxi-versionen kan de indtastede data umiddelbart genanvendes.

 

GartPlan Standard: Denne version giver brugeren mulighed for at beregne Areal-, Time- og øvrigt forbrug for en given produktionsplan samt at analysere rentabiliteten af de enkelte kulturer og gartneriet som helhed. Programmet indeholder en række interaktive grafikker, som umiddelbart viser konsekvenserne af enhver ændring i planen.

 

GartPlan Maxi: Denne udvidede version af programmet inkluderer flere analyse- og styrings-udskrifter, som f.eks. plantelager, periode-budgetter, materiale- og aktivitets-lister, og sammen med supplerende grafik-faciliteter er versionen det ideelle planlægnings-værktøj for det avancerede gartneri.

 

 

På følgende sider vises en detaljeret oversigt over funktionerne i de enkelte versioner.


 

Kartoteker

Basis

Std.

Maxi

Gartneri

Generelle data for gartneriet som helhed.

ü

ü

ü

Sektion

Areal-data for sektioner. Tabellen benyttes i forbindelse med bord-planlægning, men kræves ikke udfyldt for brug af programmet i øvrigt.

 

ü

ü

Afdeling

Areal-sektioner eller –typer, som planlægningen ønskes opdelt på.

ü

ü

ü

Operation

Arbejdsprocesser, der benyttes i produktionen.

ü

ü

ü

Materialer

Materialer, der benyttes i produktionen.

 

ü

ü

Kultur/Hold

Produktionsopskrifter (dyrknings-recepter) for gartneriets produkter.

ü

ü

ü

Plan

Produktions-antal og afdelings-placering for de kulturer/hold, der indgår i produktions-planen.

ü

ü

ü

Reservation

Reserverede mængde pr. uge og kultur.

 

 

ü

Dagbog

Vilkårlige notater/bemærkninger, der knyttes til gartneriets kulturer/hold.

 

 

ü

Tabeller

Varme-, Lys- og CO2-tabeller, der benyttes ved beregning af Varme-, El- og CO2-forbrug.

 

ü

ü

Optimering

Begrænsninger på areal, timer, start- og salgs-mængder, der anvendes ved optimeret planlægning (lineær programmering). Er kun relevant, hvis det supplerende optimerings-modul benyttes.

 

ü

ü


 


Analyser

Basis

Std.

Maxi

Kultur Summarisk

Dækningsbidrag/Års-m² pr. kultur/hold i summarisk oversigt.

 

ü

ü

Kultur Holdvis (DB)

Dækningsbidrag/Års-m² samt krav til salgspriser pr. kultur/hold.

 

ü

ü

Kultur Holdvis (Spec)

Dækningsbidrag og omkostnings-specifikation pr. salgsplante pr. kultur/hold.

 

ü

ü

Kultur Ugevis

Omkostnings-specifikation og krav til salgspriser uge for uge for et givet hold.

 

 

ü

Kultur-oversigt

Oversigt over startantal, salgsmængder, arealforbrug og timeforbrug pr. kultur.

 

 

ü

Areal

Areal-forbrug pr. kultur/afdeling.

ü

ü

ü

Timer

Time-forbrug pr. kultur/afdeling.

ü

ü

ü

Energi

Varme-, El- og CO2-forbrug pr. kultur/afdeling.

 

ü

ü

Salg

Salgs-oversigt pr. kultur/afdeling, evt. med forventede salgspriser.

ü

ü

ü

Spild

Spild-analyse pr. kultur/afdeling, evt. opdelt på produktions- og salgs-spild.

 

ü

ü

Stiklinge-regnskab

Stiklinge- eller småplante-forbrug sammenholdt med tilhørende moderplante-kulturs stiklinge- eller småplante-produktion.

 

 

ü

Lager

Opgørelse af værdien af igangværende produktion pr. kultur/afdeling ved udgangen af en given uge eller måned.

 

 

ü

Budget-resumé

Summarisk budget, der både mængdemæssigt og beløbsmæssigt giver et samlet overblik over produktionsplanens. Udskriften kan specificeres på kultur/afdeling og indeholder desuden en række vigtige nøgletal.

 

ü

ü

Periode-budget

Detaljeret budget med emner som i Budget-resumé, men udskrevet pr. uge eller måned.

 

 

ü


 


Produktions-styring

Basis

Std.

Maxi

Stregplan

Grafisk fremstilling af produktionsplan.

ü

ü

ü

Holdplan

Registreringsudskrift med planlagte aktiviteter pr. kultur/hold.

 

 

ü

Aktivitetsplan

Udskrift af overordnede aktiviteter som holdstart, afstandssætning og salg samt et antal brugervalgte operationer.

 

 

ü

Stikkeplan

Plan over startmængder og stiklinge-forbrug pr. kultur.

ü

ü

ü

Normtid

Holdvis udskrift af operationer med tilhørende normtider og timeforbrug samt plante-antal.

 

 

ü

Operations-lister

Time-forbrug opdelt på operationer pr. kultur, hold eller periode.

 

ü

ü

Materiale-lister

Materiale-forbrug vist som periode-udskrift eller oversigt.

 

 

ü

Plan-kontrol

Kontrol af at de faciliteter, som holdene kræver, er til stede i de afdelinger, hvor holdene placeres.

 

 

ü

Dagbog

Udskrift af dagbogs-notater for hold med salg i en given periode.

 

 

ü

Reservationer

Udskrift der pr. kultur viser produktionens salgsmængder, evt. reservationer samt resulterende overskuds-mængder.

 

 

ü

 

 

 


Interaktiv grafik

Basis

Std.

Maxi

Kultur-analyser

Simulations-grafikker der viser dækningsbidrag/Års-m², krav til salgspriser samt omkostnings-specifikation.

 

 

ü

Kulturtider og Holdforløb

Grafisk fremstilling af produktions-tider pr. hold.

ü

ü

ü

Areal/Time/Salg

Grafisk visning af areal-forbrug, time-forbrug og salgs-mængder.

ü

ü

ü

Hold-størrelser (plan)

Grafisk visning af start-mængder pr. hold.

 

 

ü

Multi-grafik

Visning af flere grafikker af typen Areal/Time/Salg samtidigt, eksempelvis visning af areal for hver afdeling.

 

 

ü

Flerfarve-grafik (kulturer)

Visning af kulturer med hver sin farve i grafikker af typen Areal/Time/Salg.

 

 

ü

 


 


Optimering*

Fuldt integreret optimerings-modul (lineær programmering) til økonomisk optimering af produktionsplan under hensyntagen til fastlagte grænser vedrørende areal, timer, start- og salgs-mængder. Endvidere er det muligt at koble holdstørrelser gruppevis for at opnå en kontinuert og praktisk produktionsplan. Optimeringen tager hensyn til igangværende og eventuel planlagt produktion.

Basis

Std.

Maxi

Standard-optimering

Beregning af optimal plan under hensyntagen til igangværende og evt. planlagt produktion.

 

ü

ü

Cyklisk optimering

Beregning af optimal plan, der kan gentages år efter år.

 

ü

ü

Plan justering

Optimal ændring af eksisterende (manuel) plan.

 

ü

ü

* Kun aktiv hvis supplerende Optimerings-modul er installeret.

 

 

 


Diverse

Basis

Std.

Maxi

Internt køb/salg

Internt køb/salg mellem moderplanter og færdigvare-kulturer.

 

 

ü

Gruppering af kulturer

Sammenlægning af kulturer i beregninger og udskrifter.

 

 

ü

Sorts-kulturer

Faciliteter til håndtering af Sorts-kulturer.

 

 

ü

Afgrøde-kultur

Behandling af afgrøde- og snit-kulturer.

 

 

ü

Materialer på Hold-faser

Materiale-forbrug på fase-niveau i kultur/hold-opskrift.

 

 

ü

Informations-data i Hold og Plan

Information om antal, areal,.timer, spild og salgs-mængder pr. fase i hold- og plan-opskrift.

 

 

ü

Brugerdefineret periode-angivelse

Valgfrit periode-interval i beregninger.

 

 

ü

Hold-afgrænsning i analyser

Afgrænsning på hold-niveau i beregninger.

 

 

ü

Brugerdefineret layout i udskrifter

Bruger-design af udskrifter.

 

 

ü

Data-eksport

Eksport af plante-antal, timer/operation og areal, som supplement til generel data-eksport.

 

 

ü

Generel eksport af data

Eksport af udskrifts-data.

 

 

ü